Flat Hill Worx

The Fool

Late 2013 I discovered a long forgotten I have book about tarot. Reading that book I got inspired by the many symbolic images on the cards. These symbolic I could use to express myself in my paintings. Thus I decided to make a series of paintings and block-prints that would be based on the Images of the tarot cards. Through the centuries  many versions of tarot decks have been made. For my series I decided to use the Marseilles deck version, because of it's clear line images. It is not my intention to copy these images but to make a variation based on the original images.

My first image I made in this series was based on the first card of the deck, "The Fool". My first version of the fool is not far from the original but it was a start. In the following painting I made I added more image elements.

This tarot based series I named after the first card of the deck: The  Fool, because the symbolic meaning of the Fool appeals to me. In a nutshell: the Fool stands for a person that is on an adventurous journey, not knowing what waits him ahead. The ups and downs of his adventure brings him eventually to the state of perfection. the Fool is companied by a dog, his loyal friend, that warns  him if he's heading towards peril.

Eind 2013 ontdekte ik een lang vergeten boek over tarot. Toen ik dat boek bladerde raakte ik geïnspireerd door de symbolische afbeeldingen van de kaarten. Deze symbolische beelden kon ik gebruiken om voor uitgingen in mijn schilderijen. Zodoende besloot ik om een serie schilderijen en block-prints te maken die gebaseerd waren op de afbeeldingen uit de tarot kaarten. Door de eeuwen heen zijn er veel versies van tarot kaartspelen ontstaan. Uit de grote verscheidenheid besloot ik om de afbeeldingen uit Marseille kaart spel  als model te gebruiken voor mijn serie, dit vanwege de klare lijn waarin de afbeeldingen zijn vormgegeven. Het is niet mijn intentie om de originele afbeeldingen te kopiëren maar het was om een variatie op het origineel te maken.

Eerste afbeelding die ik maakte was gebaseerd op de eerste afbeelding uit de kaartspel, De Dwaas. Mijn eerste versie week niet veel af van het origineel maar dat was een start. De werken die daarop volgde voegde ik een aantal beeldelementen.

Deze serie , dat gebaseerd is op de afbeeldingen uit het tarot spel noemde ik naar de eerste kaart uit de stapel: De Dwaas. Reden hiervoor is dat de symbolische betekenis van deze kaart mij zeer aanspreekt. In een notendop: De dwaas staat voor een persoon die op een avontuurlijk reis is niet wetende wat hem in het verschiet staat.

De wel en ween van zijn avontuur zal hem tot perfectie brengen. De dwaas is vergezeld door een hond: zijn trouwe vriend, die hem waarschuwt mocht hij zich richting een gevaarlijke situatie begeven.