Flat Hill Worx

Spiral Line

The "Spiral Lines" series is the result of my desire to create a series of paintings that would seem spiritual, magical and shamanic. As far as design concerns I was inspired by the wall hieroglyphic murals from ancient Egypt, the line drawings of the Aborigines in Australia and the cave drawings from prehistoric times.

Final result was a series of paintings with a blue background, light in the middle and dark at the edges. The drawing on the painting is one continuous line that begins and ends in a spiral. The line makes a spiral path and gradually I make all kinds of shapes and figures. With the paintings I try to give a view of the cosmic order. Above is the Demiurge represented by the two spirals that line begins and ends with. Below the Demiurge I often put a choir of angels, followed by the clouds and the sun. Under the sun is our world represented by a surface bearing people, trees, animals and buildings. Under the surface of Earth is the underworld, inhabited by demons that are constantly trying to reach the Earth's plains so that they can seduce the people to follow the wrong track.

De serie “Spiraal lijnen” is het resultaat van mijn wens om een reeks schilderijen te maken die spiritueel, magisch en sjamanistisch over zou komen. Qua vormgeving moest het weghebben van muurschilderingen uit het oude Egypte, de lijntekeningen van de Aboriginals uit Australië en de grottekeningen uit de prehistorie.

Uiteindelijke resultaat is een serie schilderijen met een blauwe achtergrond die in het midden licht is en naar de randen toe donker verloopt. De tekening op de schilderij is één onafgebroken lijn die in een spiraal begint en eindigt. De lijn legt een spiralen pad af en gaandeweg maak ik allerlei vormen en figuurtjes. Met de schilderijen poog ik een weergave van kosmische orde te geven. Bovenaan is de Demiurg weergegeven met de twee spiralen waarmee de lijn begint en eindigt. Onder de Demiurg zit vaak een koor van engelen, gevolgd door de wolken en de Zon. Onder de Zon ligt de aarde weergegeven door vlakte met daarop mensen, bomen, dieren en gebouwen. Onder de aarde bevindt zich de onderwereld die bewoond worden door demonen die constant de aardse vlakten proberen te bereiken om hier de mensen op dwaalspoor te brengen.

In the first few paintings the illustration of the Demiurge is not quiet clear. The problem I had in my first few paintings of this series was to find the way to finish the line in a satisfying way. Eventually I decided to end the line the same way I started it: in a spiral. I decided to put the two spirals next to each other and surround them with a stylized mane. This gives an impression of an entity from which everything begins and ends, therefore I prefer to entitle it as the "Demiurge". Not all paintings are necessarily a representation of cosmology as I imagine it. Some paintings are a representation of an astral duel between a shaman and the demons, which he eventually sends back to the underworld.

The paintings from series Spiral Lines are painted with acrylic paint and the lines are drawn with a gold-colored acrylic marker. Sizes of the canvases range from 40x50 cm to 105x150 cm. This series is made in a period between 2001 and 2004.

De weergave van de Demiurg ontbreekt in het eerste aantal schilderijen. Probleem die ik in mijn eerste aantal schilderijen had is de manier vinden om de lijn op een degelijke manier te laten eindigen. Uiteindelijk besloot ik om de lijn op net zo te laten eindigen als dat ik ermee begon: in een spiraal. De twee spiralen besloot ik naast elkaar te plaatsen en te omgeven met een gestileerd maan. Dit geeft een indruk van een entiteit waarin alles begint en eindigt en ik betitel deze het liefst met de woord “Demiurg”. Niet alle schilderijen zijn per se een weergave van kosmologie zoals ik mij dat voorstel. Enkele schilderijen zijn een weergave van een sjamaan die de strijd aangaat met de demonen welke hij dan ook terugstuurt naar de onderwereld.

De schilderijen uit serie Spiraallijnen zijn geschilderd in acryl en de lijnen zijn opgezet met een goudkleurige acrylstift. Formaten variëren van 40x50 cm tot 105x150 cm. Deze serie is gemaakt in een periode tussen 2001 en 2004.