Flat Hill Worx

The reason that I made over five series of paintings is that I cannot remain faithful to a style if the rules for making a painting in a certain fashion are too rigid and severe. Out of all the series, within "Energetica" I seem to be most productive. Reason for that is, that I was able to evolve the style  without losing my initial aim, and that is to overload the viewer with contrast of colors and rhythm of the lines.

Below you have an overview of paintings, each representing a series.

De reden dat ik meer dan vijf series schilderijen gemaakt heb is dat ik niet trouw kan blijven aan een stijl als de regels daarvan te streng en rigide zijn. Van alle series ben ik het meest productief met "Energetica". Reden hiervoor is dat ik in staat was om deze stijl te ontwikkelen zonder het aanvankelijk beoogd doel te verliezen en dat is om de aanschouwers te overladen met kleurcontrasten en ritme van de lijnen.

Onder ziet u een overzicht van schilderijen, ieder schilderij vertegenwoordigt een serie.

Under the Sun

Collage

Indirection

Spiral Lines

Energetica

Graphic Novel: The Box

The Fool

Digital Art