Flat Hill Worx

Indirection

"Indirection" is the series of paintings with which I graduated for my studies at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam. This series followed the series of paintings "Under the Sun". Initially I planned to finish my studies with the series “Under the Sun”, but at a certain point I wanted to make something else. Everything that I had to say with the “Under the Sun” series I have said. I was up to something new. So I came up with an idea to make a series of realistic paintings that would consist out of two motives: a woman within an interior of public transport. The paintings I would make were based on photographs that I made in the Rotterdam subway. A friend of mine was willing to pose for this series.

"Indirectie" is de serie schilderijen waarmee ik mijn studie aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam heb afgerond. Deze serie volgde de serie “Onder de zon”. Aanvankelijk was mijn bedoeling om met   de serie "Onder de Zon"  mijn studie af te ronden, maar op de gegeven moment wilde ik iets anders maken. Zo kwam ik op het idee om een reeks realistische schilderijen te maken dat twee motieven zou bevatten: een vrouw, binnenste van een metro, bus of tram als decor. De schilderijen zou ik maken aan de hand van foto’s die ik in de metro zou maken. Een vriendin was bereid om te poseren. Zo maakte ik de reeks foto’s.

 

 

From the number of photographs that were shot in the subway, I selected a photo that most appealed to me in terms of composition. It is a picture in which the model is sitting on the double seat in the Rotterdam metro. She sits at the window and looks outside through the window. I remember very well that I instructed my model to look outside.

When I looked at the selected photo, I saw to my surprise that the model was not looking outside but looked through the reflection of the glass directly into the lens of the camera. My model did not look directly but indirectly into the lens. This occasion gave my new series a theme: indirect communication and therefore I decided to call it “Indirection“. I used the interior of a public transport vehicle as a motif only in the first painting. In the following paintings I intended to have my model in a private setting in which the observer is an intruder. For this series I had two ladies willing that would pose for me.

Eventually, I made a series of five realistic paintings. In these paintings a woman looks at the viewer through the reflection of a mirror. This applies to all the paintings in this series except for the painting titled “Indirection IV “. In this painting the model pays no attention to the observer.

The dimensions of these paintings are around 100 x 150 cm. They are all painted with acrylic on canvas. The “Indirection" series is made in the period between spring 2000 and autumn 2001.

Uit deze reeks selecteerde ik een foto die mij qua compositie het meest aansprak. Het is een foto waarin het model in de Rotterdamse metro op een rode tweezits bankje zit. Ze zit aan de raam zijde, haar blik is gericht naar buiten. Ik herinner mijn nog heel goed dat ik mijn model instrueerde om naar buiten te kijken.

Toen ik de geselecteerde foto beter aanschouwde zag ik tot mijn verrassing dat het model haar hoofd en blik naar de ruit gericht had maar de weerspiegeling op de ruit verraadde dat ze niet naar buiten maar via de weerspiegeling van de ruit direct in de lens keek. Mijn model keek niet direct maar indirect in de lens. Dit voorval gaf mijn nieuwe serie een thema: indirecte communicatie en de serie zou ik dan ook “Indirectie” noemen. Het binnenste van een vervoermiddel als motief liet ik vallen, daar in plaats wilde ik een decor hebben dat intiem is waarbij de aanschouwer een indringer is. Voor deze serie heb ik nog twee dames bereid gevonden die voor mij zouden poseren.

Uiteindelijk maakte ik een reeks van zes realistische schilderijen. Het zijn schilderijen waarin een vrouw via weerspiegeling de toeschouwer aankijkt, dit geldt voor alle schilderijen uit deze reeks behalve voor het schilderij met de titel “Indirectie IV”.

Het formaat van deze schilderijen is rond de 100 x 150 cm. Ze zijn allemaal met acryl op doek geschilderd. De serie “Indirectie” is gemaakt in periode tussen lente 2000 en herfst 2001.